Kerst en Driekoningen voor deze tijd

Graag wil ik in deze duistere tijd met jullie delen wat ik weet over de terugkeer van het Licht. Christenen geloven dat er een Licht in de wereld geboren is dat ons hoop en vertrouwen geeft: ‘Een Weg die leidt uit de nacht. “Ga maar, Ik ga met je mee.” Alles komt goed. Geloof het maar.’ (Elly Mulder). Zelf geloof ik dat die Weg zorgvuldig is voorbereid in overeenstemming met de kosmische cycli.

Manifestatie van de Bron van Creatie

Op 12 november jl. kreeg Judith Moore een bericht door van technische aard. Schepping zou niet langer het patroon van lineaire tijd volgen, maar dat van Genesis. Er zou een nieuwe blauwdruk werkzaam zijn die de negende Schepping werd genoemd. Daarmee zou onze werkelijkheid er klaar voor zijn EENHEID te manifesteren. Tien dagen later, op 22 november, belde Judith vanuit haar woonplaats Chimayo in Arizona haar co-medium Sean Sands op in Salmon Arm in Brits-Columbia (Canada).

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Judith Moore

De Beker van Vereniging

Onderstaande boodschap werd door Maria Magdalena aan een groep mensen doorgegeven tijdens een door Judith geleide inwijding in de Graal op zondag 4 oktober 2020 in Harrisburg (Pennsylvania). Het is een zeer bijzondere boodschap gericht aan diegenen die geroepen zijn om het licht van de Heilige Graal in ontvangst te nemen ten behoeve van de genezing van de wereld.
Maria Magdalena spreekt:
IK BEN Magdala Mahada Yahweh. Ik heilig deze ruimte van licht als een vat van liefde om het vloeibare licht vanuit de Heilige Graal in ieder van jullie de wereld in te laten stromen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als De Graal

Naar de vijfde dimensie

Op 16 oktober a.s. zou ik in het kerkje te Ruigoord gaan uitleggen dat synchroniciteit de muzikale taal van de schepping is. De lezing was georganiseerd door Stichting Yijing Studies. Maar het blijkt niet mogelijk om die locatie voldoende coronaproof te maken. De lezing is uitgesteld tot voorjaar 2021. Wat ik van plan was voor 16 oktober, had grotendeels met de moderne fysica te maken en met de overgang naar de vijfde dimensie.

De grote verandering

Zal ons leven ooit weer hetzelfde zijn? Op 21 maart 2020 ontving het medium Judith Moore ’s ochtends vroeg een boodschap aan de mensheid afkomstig van de Pleiadische Galactische Raden van Licht. Dat betekende dat onze familieleden in de kosmos zich om ons waren gaan bekommeren. Volgens Kryon hebben de Pleiadische sterrenmoeders ooit hun DNA met ons gedeeld en anders hadden we elkaar nooit zulke mooie verhalen verteld zoals die uit de Arthurlegenden of In de ban van de ring.

De stem van Lady Gaia

Met een zekere regelmaat trek ik de Goddess Card Mawu die voor Moeder Aarde staat. Dat zou kunnen betekenen dat ik een taak heb op het gebied van milieubewustzijn. Nu ben ik geen milieuactivist en zeker ook geen klimaatactivist. Ik betwijfel of de klimaatwetenschap kan weten wat er met de opwarming van de Aarde aan de hand is, als er geen pogingen worden ondernomen om nader met de Aarde als Lady Gaia in gesprek te komen.

Nieuwsbrief 12

Dieptepsychologie, kosmologie en autisme
Lezing door Herbert van Erkelens
Plaats: Centrum De Kapel, Potgieterweg 4, 2061 CT Bloemendaal
Tijd: 15 december 2019 vanaf 10.30 uur.
Nadere informatie: http://dekapel-bloemendaal.nl/programma/
Herbert: Als zoon van een poppenspeler heb ik een merkwaardig leven geleid. Als kind wilde ik het geheim van de kosmos leren kennen. Als natuurkundige moest ik leren omgaan met archetypische gestalten zoals Wodan en Isis. De dromen van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli hielpen mij tot een integratie te komen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief

Een andere kosmos

De Nieuwetijdswinkel Ananda is weer terug in Haarlem. Zolang als wij hier wonen, was er in de Gierstraat een nieuwetijdswinkel. Totdat niemand na 25 jaar de winkel over wilde nemen. Maar al een tijdje viel het mij op dat Ananda in de Kleine Houtstraat weer verschenen was en wel op nr. 36. Ik besloot dit keer af te stappen om te kijken of het echt waar was. En inderdaad, het is niet te geloven.

De verkeerde afslag

In de New Scientist van de maand september kun je lezen dat de theoretische natuurkunde een probleem heeft. Al dertig jaar lang brengt zij ambitieuze nieuwe theorieën voort die tot niets leiden. De enige theoretisch fysicus die zich daarover niet druk lijkt te maken is Neil Turok die tot voor kort directeur was van het Perimeter Institute in het Canadese Waterloo. Hij is tot de conclusie gekomen dat de ons bekende natuurwetten in staat zullen zijn alles te verklaren.

Het Lemurische wiel van onderricht

Eindelijk heb ik een belangrijk element gevonden dat nieuw licht werpt op het werk van Marie-Louise von Franz aan getalarchetypen. Haar leermeester Carl Gustav Jung had haar vóór zijn overlijden een briefje gegeven waarop hij enkele eigenschappen van de eerste vijf getallen had opgeschreven. Op grond daarvan heeft zij in Zahl und Zeit laten zien dat getallen aan de basis staan van onze kijk op de wereld. Wanneer getallen voorkomen in godsbeelden, blijken ze voor verschillende niveaus van bewustzijn te staan.