Evariste Galois en de ontdekking van het mini-monster

Al in 1972 had ik in het boek Zahl und Zeit van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz zien staan dat de algebraïsche vergelijking van de vijfde graad niet oplosbaar is via de bekende methoden als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en het trekken van wortels. Zij ontleent hieraan een van de argumenten om tussen het getal… Lees verder Evariste Galois en de ontdekking van het mini-monster

Vrije energie en het centrum van de vortex

In juli 1998 kreeg ik een brief van de concertpianist Lorin Hollander die in staat Maine in de VS woont. Ik had gehoord dat hij tijdens het pianospelen meetkundige figuren zag en daarnaar was ik benieuwd. Hij schreef mij dat die figuren met de gulden snede en de structuur van het creatieve proces en te maken hadden. In Varieties of Religious Experience van William James word dit proces van inzicht beschreven als de “inwijding van de mens in het onvergetelijke mysterie van zijn, geopenbaard als de onvermijdelijke vortex (draaikolk) van continuïteit.’ Het is volgens Hollander de oudste kennis, eenmaal gezien, nooit meer vergeten:

De oversteek naar veiligheid van Victor Mansfield: fysicus en mysticus

Ruim zeventien jaar terug (inmiddels 24 jaar geleden) was Victor Mansfield bij de IKON in beeld als natuurkundige die met de Jungiaanse psychologie in dialoog was. Daarna heeft hij prachtige boeken geschreven over natuurkunde, synchroniciteit en mystiek. Mansfield was als professor voor natuur- en sterrenkunde verbonden aan Colgate University in de staat New York. Hij had een diepe verbinding met het Tibetaans Boeddhisme. Vlak voordat hij aan kanker stierf, kon hij zijn boek over Tibetaans Boeddhisme en moderne fysica aan de Dalai Lama overhandigen tijdens diens bezoek aan Colgate. Het was een laatste hoogtepunt in zijn leven.

De tijd verschuift

Iedere zomer leggen onze sterrenbroeders- en zusters prachtige patronen neer in de akkervelden. Wij noemen ze graan- of gewascirkels. Vooral in Zuid-Engeland verschijnen de prachtigste vormen. In augustus 2004 verscheen bij Silbury Hill in Wiltshire tijdens twee opeenvolgende nachten een magnifieke graancirkelformatie die inmiddels verschillende duidingen heeft gekregen. Vanwege het G-symbool uit Midden-Amerika dat erin voorkomt wordt de immens grote gewascirkel de Maya-formatie genoemd. Het patroon verwijst dan ook naar de Maya-kalender en daarmee naar de tijd, in het bijzonder naar de verschuiving van de tijd en het jaar 2012. De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Maar omdat tijd een creatie van onze geest is, hoeven we ons volgens kunstenaar Janosh geen zorgen te maken. We hebben nog tijd genoeg.

EEN NIEUWE VISIE OP DE HERSENEN

Sinds enige tijd werk ik aan een nieuwe visie op onze hersenen. Eind november 2008 ging ik mij onder meer via internet verdiepen in de relatie tussen de linker- en de rechterhersenhelft en ontdekte ik vrij spoedig hoe prachtig alles in elkaar is gezet. Via de linkerhersenhelft zijn we afgestemd op onze cultuur en op de familie waarbinnen we geboren worden. Via de rechterhersenhelft zijn we afgestemd op de Bron waaruit de kosmos en al het leven voortkomt. De linkerhersenhelft spiegelt ons voor dat alles in het kader van lineaire tijd, van verleden, heden en toekomst plaatsvindt. De rechterhersenhelft weet juist helemaal niets van tijd en leeft in het hier en nu. In zekere zin zijn we links mens en rechts God. En dat allemaal in één hersenpan!!!

Kwantumfysica en bewustzijn

Als theoretisch natuurkundige weet ik wat er met de kwantumfysica aan de hand is. Het is inderdaad een vreemde theorie, omdat de kwantumfysica enkel een wereld van formules is die ons geen beeld van de atomaire werkelijkheid geeft. Wat gaat er schuil achter die formules? Vaak wordt beweerd dat bewustzijn noodzakelijk is om te begrijpen… Lees verder Kwantumfysica en bewustzijn

Het Tri-Yin-Yang symbool

Avebury Stone Avenue, Wiltshire, UK, 8 mei 2008

Op 5 juni 2008 stuurde het medium Judith Moore een boodschap rond die zij over onze beide hersenhelften ontvangen had. Zij schreef: “Inheemse volkeren leven in het ritme van de bewegingen en de stroming van de natuurlijke orde en zijn er minder voor vatbaar om situaties en individuen waar te nemen in een vorm van analyse die kleinere en grotere waarden aan elkaar gelijkstelt. Dit waardesysteem is een structuur van de linkerhersenhelft en beperkt in zichzelf het vermogen van de menselijke geest om de frequenties en velden van waarneming van de rechter- en de linkerhersenhelft in een synergetische toestand te brengen. Inheemse volkeren zijn in staat om een natuurlijk ritme te handhaven dat hen toestaat in harmonie met de linker- en rechterhersenhelft te zijn en zich even op hun gemak te voelen in de niet-fysieke werkelijkheid als in de fysieke.

DE ALCHEMIE VAN GRAANCIRKELS

De alchemie is een oude wetenschap waarin een transformatieproces centraal staat. Het gaat om de wederopstanding uit de dood. Het alchemistische transformatieproces kent minstens drie fasen: de zwartwording, de witwording en de roodwording. Zwartwording treedt op als je door inhouden uit het onbewuste wordt overspoeld. Het licht van je bewuste instelling dooft en je bent overgeleverd aan de elementen. De archetypische inhouden waarmee je geconfronteerd wordt kun je alleen in je leven integreren als ze witgewassen worden. Dan komt er weer licht in de duisternis: het licht van de maan, van zelfreflectie. De laatste stap is die van de roodwording. Die treedt op als je na alle verwarring je eigen passie ontdekt. Passie is de sleutel tot co-creatie. Je kunt alleen vanuit passie je eigen werkelijkheid creëren.