Nederland, gidsland

Ooit werd Nederland als een gidsland gezien. Van die betekenis van ons land voor de wereld is weinig meer over. Maar in de grond van de zaak klopt het wel. We zijn een gidsland, niet op grond van onze bijzondere prestaties, maar vanwege onze bijzondere ligging. Wij vormen de hersenstam van de wereld. Dit wordt uitgelegd in De Taal van Graancirkels van Judith Moore en Johan Keijser, een uitgave die sinds het overlijden van Johan in september 2009 niet meer in druk verschijnt. Johans zoon Nico heeft mij alle documenten van zijn vader over graancirkels in digitale vorm toegestuurd. Dus hieruit kan ik gemakkelijk de belangrijkste stukken citeren. Wel loop ik dan het gevaar dat de boodschap ervan evenmin begrepen wordt als acht jaar geleden toen Johan nog leefde. Daarom heb ik mij voorgenomen om in die teksten, die door het medium Judith Moore werden aangeleverd, enige vereenvoudiging aan te brengen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Judith Moore

Het heilige huwelijk

Het boek Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond is gebaseerd op onderzoek dat op 20 december 2012, de laatste dag van de Lange Telling van de Maya’s, werd afgerond. Inmiddels zijn er in het werk van Judith Moore twee transmissies verschenen die nader licht werpen op Maria Magdalena. Eind juli van dit jaar heeft Maria Magdalena via Judith een gedetailleerd overzicht gegeven van haar leven dat te zijner tijd gepubliceerd zal worden. Het blijkt nu dat zij als eenjarig kind in de Sinaï-woestijn was gevonden door een Bedoeïenenstam.

Magdala, dochter van Hagar

In april en mei 2007 maakte het medium Judith Moore via Zuid-Frankrijk een reis naar Israël waarbij zij door ‘de spiegel van Magdala’ moest gaan. Maria Magdalena had haar daartoe de opdracht gegeven. Pas in oktober 2012 kwam ik dit te weten omdat Sean Sands, het medium met wie Judith toen nog samenwerkte, mij vanuit Canada een transmissie toestuurde waarin Maria Magdalena over de jaren sprak dat zij als kluizenaarster in de grotten van Zuid-Frankrijk leefde. In die tijd bleek zij in contact te hebben gestaan met een man die Petrus heette en een apostel van de waarheid werd genoemd.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Judith Moore

Het mysterie van de Ark

Al enige tijd vraag ik mij af wat de Ark van het Verbond betekent. In Werken met de Graancirkel Codes heeft Johan Keijser een verklarende woordenlijst opgenomen waarin de Ark van het Verbond een energieveld wordt genoemd ‘dat naar de Aarde afdaalde en de codering meebracht voor de versnelling van alle energievlakken voor ascensie van onze planeet.’ Verder wordt gezegd: ‘Het is bekend dat de Ark zich fysiek in Ethiopië bevindt maar dat is niet de enige Ark. De Ark van Noach is het volledige DNA voertuig voor ascensie zoals dat in deze wereld meegebracht werd door de zoon van Henoch.’

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Judith Moore