Bevrijding van bewustzijn

Bij het vijfde solaire principe bloeit de Levensboom die dertien tonen, dertien sefiroth kent. Daarop volgt het zesde solaire principe dat als waarachtige identiteit is gedefinieerd. Dit principe waarborgt de integriteit van het geheel, maar wordt in het werk van Judith Moore niet nader toegelicht. Het is de capaciteit om de waarheid van universele wijsheid te onderscheiden. Waarheid is niet langer een concept gecompromitteerd door waarneming als fundering van waarheid. Het is met andere woorden een innerlijk onderscheidingsvermogen dat de weg voorbereidt voor het zevende solaire principe dat met de dag van de zieners verbonden is.

De solaire principes van de nieuwe schepping

Hoe kan onze wereld een nieuwe schepping ervaren? Volgens Crop Circles Revealed  van Judith Moore en Barbara Lamb zou onze Zon, die door de Maya’s K’inich Ahau wordt genoemd, vanaf het jaar 2000 een grote verandering ondergaan. Onze Zon zou in de aanloop naar 2012 versmelten met de essentie van dertien Galactische Zonnen die samen het Huis van David vormen. Het gaat om twaalf Zonnehuizen rond de Grote Centrale Zon. Die versmelting vormt de grondslag van de nieuwe schepping.

Epifanie van de dertiende Zon

Hoe zou het met The 11th Hour zijn afgelopen? Deze documentaire uit 2007 onder regie van Leila Conners en Nadia Conners werd geproduceerd en verteld door Leonardo DiCaprio.  The 11th Hour liet de invloed van de mens op het ecosysteem van de aarde als een immense menselijke voetafdruk zien. Om het tij te keren werd gezocht naar oplossingen in de sfeer van bewustzijnsverruiming en een andere manier van leven. Alleen door de wereld om ons heen met nederigheid en respect tegemoet te treden zouden we erop kunnen vertrouwen dat onze planeet de menselijke bewoners blijft verdragen. We dienden meer menselijk te worden en dat kon volgens David Suzuki, een van de geïnterviewden, alleen via liefde. Zo kon het donkerste uur van de mensheid alsnog omgebogen worden in het mooiste uur.

Dertien galactische zonnen

Eindelijk begin ik door te krijgen hoe de vork in de steel zit wat betreft het getal dertien en het elfde uur. Dat komt door Judith Moore, een medium dat jarenlang tijdens haar samenwerking met co-medium Sean Sands allerlei bijzondere boodschappen uit de kosmos ontving. Die boodschappen hadden mijn interesse, maar het onbewuste begon vanaf een bepaald moment dwars te liggen toen ik mij daarmee bezighield. In diezelfde tijd kwam Maria Magdalena in mijn leven en die was van mening dat ik los van Judith mijn eigen koers diende te varen. Op een bepaald moment besloot ik helemaal opnieuw te beginnen. Dat was nadat Maria Magdalena mij had verteld dat ik naar voren moest stappen om de waarheid te verkondigen.

De Steen van smaragd

Ineens zag ik in Het Labyrint van de Tijd van Ton van der Kroon staan dat farao Echnaton een Steen van Creatie vanuit Ethiopië naar Egypte had meegenomen. Er zouden in het geheel dertien Stenen van Creatie zijn: ‘Een van de Stenen was de groene smaragd met de kennis die later bekend is geworden als de alchemie van Hermes Trismegistus. Ik kreeg de Steen mee om mijn opdracht te vervullen toen het mijn tijd was om terug te keren naar het rijk van mijn vader.’ Nog steeds wachten de Stenen van Creatie op hun ontsluiering. Samen vormen zij de grondstenen van het Nieuwe Jeruzalem.

Ethiopië: de ontbrekende schakel

In een reisverslag van Bianca van Hoorn las ik dat zij de stem van Bob Marley had gehoord. Hij raadde haar aan Ethiopië te bezoeken en hoorde vervolgens zijn nummer ‘Redemption Song’: ‘How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it’s just a part of it. We’ve got to fulfill the book.’ Dat inspireerde mij om mij te verdiepen in de vraag hoe Marley ‘het boek’ tot voleindig dacht te brengen. Dat boek is de bijbel.  Maar zouden ‘zij’ het ooit toestaan ons een boek met de waarheid te geven?

Bob Marley en de Leeuw van Juda

Eindelijk heb ik geprobeerd te achterhalen wat Bob Marley in keizer Haile Selassie van Ethiopië zag en waarom de Leeuw van Juda op de cd Legend staat afgebeeld. In het boek Openbaringen ligt een deel van het antwoord: ‘Ween niet. De Leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, Hij heeft overwonnen. Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken.’ (Apocalyps 5:5) De Zeven Zegels uit de Openbaring van Johannes zijn met de Ark van het Verbond en dus met Ethiopië verbonden.

De ziel van Magdala spreekt

Maria Magdalena heeft verschillende boodschappers. Judith Moore is degene die vooral de diepere achtergrond van haar huwelijk met Jeshua belicht. Zelf zegt zij erover: ‘Maria Magdalena spreekt via mij. Ik ben een van haar boodschappers, ik belichaam haar. Er zijn vele belangrijke en machtige boodschappers, ieder van hen werkt met een iets verschillende mythologie. Zij vertelt mij dat deze mythologieën vensters op de grote mysteriën zijn. Wij hoeven niet te beslissen voor de een of voor de andere mythologie. Er zijn vele historische experts op dit gebied, velen zijn van mening dat zij het historisch bewijs hebben voor een of ander feit, maar de waarheid is een mysterie en veel is verloren gegaan toen de oude evangeliën door Rome vernietigd werden.’

Een vreemdeling in eigen land

Nu ik het fotoboek Beeld van Nederland van Frans Lemmens doorblader, weet ik vrijwel zeker dat er oppervlakkig gesproken moeilijk aan Nederland een missie kan worden toegeschreven. Er is weinig in ons land dat spectaculair oogt. Onze Gouden Eeuw ligt al een paar eeuwen achter ons. Lemmens is van mening dat er een aantal steekwoorden op ons van toepassing zijn: water, strijd, samenwerking, tolerantie en handel. Handel is een sleutelwoord. We liggen wat dat betreft gunstig aan de monding van drie grote rivieren. Lemmens concludeert: ‘Nederland, een klein strijdbaar land aan de Noordzee.’

Mijn droom voor ons land

Inspiratie voor de koning en de koningin

Aangepaste versie, 1 augustus 2014

Mijn droom voor Nederland is dat dit het eerste land ter wereld is dat in vrijheid beslist volgens liefde, waarheid en integriteit te gaan leven. Wij gaan stappen zetten naar een nieuwe wereld in vrede. Nu wij onze koning vergezeld laten gaan door een koningin, is het tijd om ook op andere gebieden van het maatschappelijk leven de balans te herstellen. De godsdienstvrijheid die we kennen heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat wetenschap en religie gescheiden zijn geraakt. Maar hoe kunnen we recht doen aan het fenomeen schepping als wij krampachtig proberen gevoel en verstand, wetenschap en spiritualiteit te scheiden? Als God liefde is, willen wij de wetenschap stimuleren niet alleen met het verstand, maar ook met het hart naar de schepping te kijken.